KAPAG BA ANG BUNTIS PINICTURE-AN, MAKUKUNAN? :waha: :funny: :alog: .haha